Nabízíme Vám právní pomoc při řešení Vašich problémů

Kontaktujte nás

Advokátní služby

Vymáhání peněžních pohledávek včetně směnečných, obchodní závazkové vztahy, sepis běžných kupních a veškerých jiných smluv, přeměny obchodních společností, fúze a akvizice.

Občanskoprávní závazkové vztahy, sepis a příprava podkladů pro převod nemovitostí, sepis běžných kupních a veškerých jiných smluv, vymáhání peněžních pohledávek, dědické právo.

Obhajoba v trestním řízení, zastupování poškozených osob v trestním řízení, vymáhání odškodného pro poškozené a pozůstalé.

Zastupování právnických i fyzických osob při jednáních s finančním úřadem, řešení případných sporů s finančním úřadem.